top of page
Homevo plosnita verde 25ml

PLOŞNITA VERDE FOVAL CE – este un produs biocid care combate plosniţele şi alte insecte care infestează pereţii locuinţelor toamna.

Mod de utilizare: conținutul unui flacon de 25 ml se dizolvă în 0,5-1 I de apă şi se aplică pe suprafețele exterioare. Stropirea se va face cu pulverizator manual sau electric iar duzele trebuie reglate pe pulverizare fină pentru o bună acoperire.

Fraze de risc:

H351 – Susceptibil de a provoca cancer; H318 – Provoacă leziuni oculare grave;

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauţie:

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor;

P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate;

P273 – Evitați dispersarea în mediu;

P280 – Purtați mănuşi de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protectie a ochilor / echipament de protectie a fetei;

P305 +P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cuatenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi;

P310 – Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic;

P391 – Colectați scurgerile de produs;

P501 – Aruncați conţinutul/recipientul într-o instalație de eliminare a deşeurilor aprobată.

Homevo plosnita verde 25ml

15,00leiPreț
    bottom of page